Klub nadaných detí

SZŠ DSA
14.00 - 15.00 Piatok

ZŠ ŠMERALOVA
14.00 - 15.00 Štvrtok

Prejsť na obsah
                                  Klub nadaných detí Prešov                                    
projekt iniciatívy Rozumieme nadaným
Prešovské nadané deti
Klub nadaných detí Prešov je úspešná súkromná iniciatíva učiteľov z Prešova, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí.

Mimoškolské vzdelávanie v Klube nadaných detí založili v roku 2013. Stretnutia prešovských nadaných detí sa konajú 1x týždenne.  
V Prešove máme 2 Kluby nadaných detí: Klub nadaných detí SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov a Klub nadaných detí, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov.

Zaujímavé stretnutia s mimoriadne nadanými školákmi
pozrite si fotogalériu Klubu nadaných detí
Klub nadaných detí pri ZŠ Šmeralova
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku, určený intelektovo nadaným deťom (žiakom základných škôl).

Klub nadaných detí pri základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove vznikol v roku 2013. Pravidelné stretnutia členov klubu - v prenajatých priestoroch ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove. Za prenájom priestorov (triedy) platíme nájom, so školou nemáme nič spoločné.

Klub nadaných detí pri SZŠ DSA
Druhý Klub nadaných detí v Prešove vznikol v roku 2021. Realizácia aktivit pre členov KND prebieha v školskej knižnici s podporou vedenia školy.

Klub nadaných detí združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermiFotogaléria
Doteraz sme vydali dve knižné publikácie o mimoškolskom vzdelávaní nadaných detí: Klub nadaných detí.

Knihy a množstvom fotografií a popisom jednotlivých stretnutí s nadanými deťmi. Okrem kníh KND každoročne publikujeme metodické pokyny pre práce s intelektovo nadanými žiakmi.

Copyright © 2024
Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov.

Autor projektu KND
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.

Created with WebSite X5
Copyright © 2024

Organizátor
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov

Návrat na obsah