Stretnutia členov Klubu nadaných detí - Klub nadaných detí

SZŠ DSA
14.00 - 15.00 Piatok

ZŠ ŠMERALOVA
14.00 - 15.00 Štvrtok

Prejsť na obsah
               Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov   
               projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Tangramy 🔻🔷❓v Klube nadaných detí

Tangram je hlavolam na princípe puzzle 🧩, zložený zo 7️⃣ doštičiek geometrických tvarov: päť trojuholníkov, jeden štvorec a jeden rovnobežník, ktoré spoločne vytvárajú základný štvorec. Kombináciou týchto segmentov sa skladajú rôzne plošné obrazce: existuje minimálne 6500 možných variantov 🥇

Hra tangram neslúži výlučne na zábavu. Je to edukatívna hračka. To znamená, že hravou formou sa toho dieťa môže naozaj veľa naučiť. Čo teda deťom prinesú tangramy a čo ich naučia?

Na stránke nájdete informácie o posledných troch stretnutiach Klubu nadaných detí
ďalšie stretnutia si môžete pozrieť na stránke Nadanedieta.sk
Nadané deti vysokoškolákom

Nesúťažná prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných detí sa uskutočnila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Do nesúťažnej prehliadky sa zapojili intelektovo nadaní žiaci z primárneho stupňa prešovských základných škôl.

Odborný seminár bol vzácnou príležitosťou na spoznávanie intelektovo nadaných žiakov, ich špecifických záujmov a zaujímavých prezentácií, no v neposlednom rade bol tiež inšpiráciou pre špeciálnopedagogickú prax našich vysokoškolákov.

Klub nadaných detí Prešov
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku
Nadané deti a rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov

Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita všetkého, čo žije na Zemi.

Beáta Baranová pracuje na Katedre ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Nadané deti spomínali

Klub nadaných detí pri Súkromnej základnej škole DSA v Prešove absolvoval posledné stretnutie v školskom roku 2022/2023. Stretnutia sa zúčastnila aj p, riaditeľka SZŠ DSA PaedDr. Zuzana Perželová.

Členovia Klubu nadaných detí predstavili aktivity, ktoré sa uskutočnili v priebehu školského roka.

Copyright © 2024
Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov.

Autor projektu KND
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.

Created with WebSite X5
Copyright © 2024

Organizátor
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov

Návrat na obsah