KND SZŠ DSA Prešov - Klub nadaných detí

SZŠ DSA
14.00 - 15.00 Piatok

ZŠ ŠMERALOVA
14.00 - 15.00 Štvrtok

Prejsť na obsah
Klub nadaných detí
Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, Prešov
Klub nadaných detí na DSAčke!
V septembri školského roka 2021/2022 vznikol Klub nadaných detí Súkromnej základnej školy DSA v Prešove. Ide o druhý klub v Prešove; ten prvý funguje od roku 2013. Cieľom klubu je vyhľadávanie, podpora a poskytnutie záujmovej činnosti pre nadané a talentované deti.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí pri súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici v Prešove prebiehajú v prenajatých priestoroch školy. Stretávame sa 1x do týždňa (piatok 14,00 - 15,00 hod.). Max. počet členov: 30.

Projekt Klub nadaných detí Prešov je súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Stretnutia členov KND
Registrácia nadaných detí do Klubu nadaných detí Prešov prebieha každoročne, formou elektronického formulára  na stránke knd.sk, začiatkom školského roka (septembra).

Spravidla je možné registrovať deti tri - štyri dni, potom je registrácia ukončená - z dôvodu obsadenia miest pre členov KND.
Každoročne prijímame medzi nás max. šesťdesiat nadaných detí (30 nadaných detí - KND - ZŠ, Šmeralova, 30 nadaných detí - KND - SZŠ DSA).

Stretnutia prebiehajú zdarma (konajú sa jedenkrát v týždni - štvrtok (KND - ZŠ, Šmeralova), resp. piatok (KND - SZŠ DSA) 14.00 - 15.00 v priestoroch školy v Prešove.Kto vedie KND pri SZŠ DSA Prešov?


Adam Lange (študent, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov)
Ján Roba (študent, Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov)

Ľuboš Lukáč - učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Naši učitelia
Nadaným deťom sa venujú roky, vzdelávajú a vychovávajú. Nadanie a talent sú pre nich výzvou. Okrem bohatého pedagogického vzdelania majú za sebou odborné vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, ktoré získali vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.
Špeciálny program pre KND
Pre členov Klubu nadaných detí Prešov je pripravený špeciálny program.

Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické a spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, prednášky, exkurzie, či víkendové pobyty a logické sústredenia tvoria podstatu mimoškolského vzdelávania nadaných detí.

Mimoškolské vzdelávanie nadaných žiakov v Klube nadaných detí je zamerané na objavovaní a konštruovaní poznatkov žiakmi. Na stretnutiach dochádza ku konfrontácii - k napätí medzi tým, čo žiak už vie a medzi novými úlohami, poznatkami, ktoré si má osvojiť.

Naši členovia prichádzajú na stretnutia KND, aby nad poznatkami a skúsenosťami premýšľali a ďalej ich rozvíjali.

Copyright © 2024
Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané. Všetky logá, grafické prvky, súbory a články sú majetkom ich autorov a vlastníkov.

Autor projektu KND
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.

Created with WebSite X5
Copyright © 2024

Organizátor
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov

Návrat na obsah