Stretnutia - knd

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov

Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov pripravený program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, logické hry, spoločenské hry, rozvoj intelektových a výtvarných schopností, ale aj prednášky, exkurzie a víkendové výlety budú tvoriť podstatu nového pôsobenia pod značkou Rozumieme nadaným.

Stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov prebiehajú v prenajatých priestoroch základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Historicky prvý Klub nadaných detí na Slovensku (v susedných Čechách je ich viac ako 40) realizuje aktivity prostredníctvom stretnutí - spravidla v piatok od 14.00 do 15.00 hod., ale aj formou exkurzií, výletov, atď.

Poplatok za prenájom priestorov školy platí zakladateľ Klubu nadaných detí Prešov - Mgr. Ľuboš Lukáč zo svojich peňazí.

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Ak vás Klub nadaných detí Prešov zaujal – kontaktujte nás čo najskôr (nadanedieta@gmail.com). Sme prvým a jedinečným klubom, ktorý rozumie nadaným a talentovaným. Tešíme sa na vás!

Mesiac

Stretnutia

Od - do

Miesto

Od apríla 2017 organizátori Klubu nadaných detí Prešov majú prenájom priestorov triedy za 1€! Ďakujeme pani primátorke Ing. A. Turčanovej, poslancom v Komisii nebytovej MsÚ a všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii projektu Klubu nadaných detí Prešov.

jún 2017

2. jún 2017

14.00 - 15.00

trieda 4.B, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

 

9. jún 2017

14.00 - 15.00

trieda 4.B, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

 

16. jún 2017

14.00 - 15.00

trieda 4.B, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

 

23. jún 2017

14.00 - 15.00

trieda 4.B, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov

Prehľad zaplatených finančných prostriedkov za prenájom triedy - Klub nadaných detí Prešov
Platca: Ľuboš Lukáč - súkromné finančné prostriedky

Mesiac

Stretnutia

Poplatok - nájomné

Poplatok - energie

máj 2017

5. máj 2017

1.00€

1.5€

12. máj 2017

1.00€

1.5€

19. máj 2017

1.00€

1.5€

26. máj 2017

1.00€

1.5€

apríl 2017

7. apríl 2017

1.00€

1.5€

21. apríl 2017

1.00€

1.5€

28. apríl 2017

1.00€

1.5€

marec 2017

3. marec 2017

6.00€

1.5€

17. marec 2017

6.00€

1.5€

24. marec 2017

6.00€

1.5€

31. marec 2017

6.00€

1.5€

február 2017

10. február 2017

6.00€

1.5€

17. február 2017

6.00€

1.5€

24. február 2017

6.00€

1.5€

január 2017

13. január 2017

6.00€

1.5€

27. január 2017

6.00€

1.5€

december 2016

2. december 2016

6.00€

1.5€

9. december 2016

6.00€

1.5€

16. december 2016

6.00€

1.5€

november 2016

4. november 2016

6.00€

1.5€

11. november 2016

6.00€

1.5€

18. november 2016

6.00€

1.5€

25. november 2016

6.00€

1.5€

október 2016

7. októbra 2016

6.00€

1.5€

14. októbra 2016

6.00€

1.5€

september 2016

16. september 2016

6.00€

1.5€

23. september 2016

6.00€

1.5€

30. september 2016

6.00€

1.5€

Spolu

175.00€

133€

42.0€

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky