Spolupracujeme - knd

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Spolupracujeme s každým, kto rozumie nadaným ...

Klub nadaných detí Prešov je určený prešovským nadaným deťom. Ide o súkromnú iniciatívu prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný porjekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí
.

Aktuálne prebiehajú stretnutia členov Klubu nadaných detí na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove v prenajatých priestoroch školy. Činnosť KND Prešov, aktivity a výlety nemajú nič spoločné so školou, na ktorej klub pôsobí. Financovanie činnosti klubu (prenájom triedy) je financované zo súkromných zdrojov zakladateľov (učiteľov).

Od apríla 2017 boli aktivity nadaných detí z Klubu nadaných detí Prešov podporené primátorkou mesta Prešov Ing. A. Turčanovou a poslancami MsÚ v Prešove (Komisia nebytová MsÚ v Prešove), keď za prenájom priestorov pre KND Prešov platíme poplatok symbolické 1€. Ďakujeme!


Ďakujeme sponzorom a rodičom detí za podporu činnosti Klubu nadaných detí Prešov!

_____________________________

Významnou mierou KND Prešov podporili:

Veľvyslanectvá Slovenskej republiky po celom svete, a to v rámci kampane projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným "Po stopách Charlesa Dickensa".

Zaslaním literatúry z tvorby Charlesa Dickensa nám pomohli: Veľvyslanectvo SR v Londýne (Spojené kráľovstvo Veľkej británie a Severného Írska) p. veľvyslanec Mgr. Ľubomír Rehák, PhD., Veľvyslanectvo SR v Paríži (Francúzska republika) p. veľvyslanec Mgr. Marek Eštok, Veľvyslanectvo v Belehrade (Srbská republika) p. veľvyslankyňa PhDr. Dagmar Repčeková, CSc., Veľvyslanectvo SR v Madride (Španielske kráľovstvo) p. veľvyslanec Mgr. Vladimír Grácz.

Ďakujeme sponzorom a rodičom detí za podporu činnosti Klubu nadaných detí Prešov!

Klub nadaných detí Prešov podporili
Albi, s.r.o. - www.albi.sk, Pro Solutions, s.r.o. - www.vnimavedeti.sk, www.logico.sk, Nadácia Edymax - www.edymax.com, Mydlo z farmy - www.mydlozfarmy.sk, Imunoglukan, s.r.o. - www.imunoglukan.sk, TechBox.sk - www.techbox.dennikn.sk, FaxCopy, a.s. - www.faxcopy.sk, Halo Taxi, s.r.o. - www.halotaxi.sk,  Radoslav Cabúk - realfit - www.realfit.sk, NEXT dovolenka-in, s.r.o. - www.dovolenka-in.sk.

(zoznam sponzorov priebežne aktualizujeme).

             
         

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky